Op Valentijnsdag 2017 een goed artikel in M&A magazine over de Founders Mentality. 9 kenmerken van succesvolle bedrijven. Dé Bedrijfsoptimalisator® vult aan en vertaalt naar het MKB.

Bij bedrijven die in de problemen raken, zoals Nokia, Kodak en V&D, wordt vaak gekeken naar de externe omgeving. Bedrijven in zwaar weer zijn het contact verloren met hun veranderende markten en klantbehoeften. De auteurs van The Founder Mentality kijken in hun boek juist naar de interne crisis waar alle groeiende bedrijven tegenaan lopen. En ze beschrijven de mindset die nodig is om deze crisis te overwinnen.

Klik hier voor het volledige artikel. Dé Bedrijfsoptimalisator® reageert: ‘het is een mooi artikel, met goede kernthema’s. Groei, onderscheidend vermogen en daadkracht. De ervaring leert dat deze thema’s soms lastig zijn toe te passen in de praktijk. Een paar aanvullingen.

1. Een puntige missie is pas echt puntig als hij is door vertaald naar concrete-liefst cijfermatige-ambities. Dan gaat een missie leven en ontstaat herkenning.

2. Onderscheidend vermogen (OV) is de reden waarom klanten bij jou kopen. Het is belangrijk dat het onderwerp OV iedere dag op de directietafel ligt. En alle andere tafels overigens.

3. Vasthouden aan je missie kan alleen als die gebaseerd is op authenticiteit. En authenticiteit zijn kost geen moeite, wordt herkend en brengt je in een flow op weg naar succes.

4. Ongenadige experimentatie past bij ‘het beste product’ als strategie. In andere gevallen kan het averechts werken. Bij ‘de beste klantbeleving’ als strategie past de invulling van de klantbehoefte beter.

5. Zie 4. Strategisch marktonderzoek is om die reden een van de stokpaardjes van de methodiek Dé Bedrijfsoptimalisator®. Klantbehoefte is een uitgangspunt, binnen jouw eigen authentieke kader.

6. Prachtig. Zie 4. en 5.

7. Zo’n cash focus vereist durf. Alles afbreken en opnieuw beginnen. Investeren in de toekomst wordt vaak beperkt door huidige beperkende overtuigingen. Redeneer daarom terug vanuit de stip-aan-de-horizon.

8. Slechts 5% van de MKB-ondernemingen realiseert zijn eigen plannenmakerij. Daar zijn voldoende directie-competenties en daadkracht aanwezig. Hoe zit het met de andere 95%?

9. Waardecreatie is zo’n mooi doel. En vaak zo gemakkelijk vanwege het enorme ontwikkelpotentieel dat bij veel ondernemingen aanwezig is. Zoek, en gij zult vinden!

Neem contact op met Patrick R. van Zuijlen, Dé bedrijfsoptimalisator® | 06 10 67 53 56 of pvz@bedrijfsoptimalisator.nl.

(Van Ambitie naar Resultaat).