Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden. ‘Met de recente lancering van de Europese Green Deal, komt de transitie van kenniseconomie naar betekeniseconomie in rap tempo dichterbij’, vertelt Patrick R. van Zuijlen van OV IJmond lid Dé Bedrijfsoptimalisator®. ‘De overgang naar verregaande verduurzaming en circulaire gedachte biedt ons daarbij weer mooie, nieuwe mogelijkheden en kansen’, vult OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer aan.

Download artikel